این گوزن مال همه است!

ربابه میرغیاثی یک سالِ قبل… خیلی دور نیست، آن روزی که دور یک میز بزرگ در دفتر یک انتشارات نشسته بودیم. علی سیدآبادی بود و بنفشه محمودی و دو نفر دیگر. قرار بود ما هسته‌ی اصلی شکل‌گیری جایزه‌ای باشیم که هنوز سَر و دُم نداشت. ایده‌ی جایزه از گروه داوری فهرست لاک‌پشت پرنده بود؛ یک[…]